C O M P U C O,  a. s.

   


Kdo jsme: 

     Jsme zavedenou společností působící na trhu informačních technologií již 15 let. Tak, jak jsme rozšiřovali své aktivity a zkvalitňovali naše služby, rozrůstalo se i naše zastoupení v ČR. Dnes máme své zastoupení v Praze, Brně, Plzni a Přerově.
     Od počátku jsme se orientovali na koncové zákazníky a nabízeli jsme jim řešení významných výrobců v oboru IT. Mezi naše stěžejní partnery patří fy Compaq, Microsoft, Hewlett-Packard a IBM. Z českých výrobců jsme zvolili za partnera největšího výrobce počítačů ATComputers. Své portfolio nabízených produktů jsme dále rozšířili o výrobky firem 3COM a Cisco.
     Od roku 1998 jsme členy celosvětové skupiny GlobalServe nabízející služby z oblasti IT zákazníkům s evropskou a celosvětovou působností.
     Dnes jsme schopni našim zákazníkům nabídnout odpovídající řešení s ohledem na jeho finanční možnosti a některé z našich zákazníku určitě znáte: SberbankCZ, a.s. (dříve Volksbank), Wrigley člen skupiny MARS, DCIT, a.s. a další.

Co nabízíme: 

Dodávky kancelářské výpočetní techniky. 

- Analýza potřeb zákazníka a návrh parametrů výpočetní techniky
- Kompletní dodávky kancelářské výpočetní techniky na celém území ČR
- Dodávky počítačů včetně před-instalací operačních systémů, kancelářských balíků a uživatelského software
- Zapojení dodané výpočetní techniky do stávající struktury IT zákazníka
- Instalace a zapojení periferií

Dodávky programového vybavení. 

- Analýza a návrh nejefektivnějšího použití požadovaných softwarových licencí pro zákazníka z hlediska ceny
- Pronájem software
- Zasílání update verzí dodaného software
- Instalace software a vytvoření image pro typickou instalaci zákazníka

Softwarový audit. 

- Inventarizace zákazníkem používané výpočetní techniky
- Inventarizace zákazníkem používaných licencí software
- Návrh systematizace dalších nákupů software
- Návrh na narovnání licencí
- Vystavení závěrečné zprávy (certifikátu)o legálnosti používaného software zákazníkem
- Doporučení zásad pro udržení legálního stavu používaného software zákazníkem v budoucnosti
- Doplňující služby - analýza dostatečnosti výkonu výpočetní techniky pro používaný software, popřípadě další uživatelem požadované výstupy

Dodávky serverů. 

- Analýza, návrh a instalace serverů pro potřeby zákazníka
- Dodávky a instalace zálohovacích systémů a záložních zdrojů
- Dodávky a instalace diskových polí
- Návrhy začlenění dodaných prvků do stávající infrastruktury zákazníka
- Návrh zálohovací politiky a předvedení "disaster recovery"
- Návrh servisních smluv včetně "fix time"
- Zabezpečení servisu serverů a příslušenství

Servis. 

- Zabezpečení záručního a pozáručního servisu výpočetní techniky a periferií na celém území ČR
- Návrhy servisních smluv se zaručenou dobou odezvy a zaručenou dobou opravy

Další služby. 

- Ekologická likvidace vyřazené výpočetní techniky
- Návrhy a realizace zvýšení výkonu stávající výpočetní techniky zákazníka

Historie.

V květnu 1991vzniká v Plzni společnost s ručením omezeným s názvem Compuco, která přebírá všechny aktivity již více než rok existující stejnojmenné firmy včetně zaměstnanců. V počátcích svého působení společnost spíše nahrazovala distributory na ještě nedokonalém trhu informačních technologií. V roce 1993 bylo z celkového počtu 850 zákazníků více než 350 aktivními dealery z oboru. Postupným dozráváním trhu však dochází k postupné změně orientace firmy, k plnému zaměření se na koncové uživatele. V roce 1995 začíná reorganizace, která posiluje nabízené služby servisu a technické podpory. Společnost získává autorizaci u hlavních dodavatelů informačních technologií a v září 1996 se Compuco stává akciovou společností se základním jměním 4.5 miliónu korun. V roce 1998 se Compuco stává členem celosvětové sítě servisních firem v oboru IT GlobalServe a je výhradním zástupcem pro ČR.

Autorizace.

Compuco, a.s. je pro rok 2017:

- Hewlett-Packard Inc. Partner
- Hewlett-Packard Enterprise Partner
- Microsoft Partner


    Management
   

Předseda představenstva a výkonný ředitel:
Ing. Václav Ulč
Místopředseda představenstva a obchodní ředitel: RNDr. Alexander Galba
Člen představenstva a finanční ředitel:
Ing. Jiřina Fišerová
   
Vedoucí pobočky Praha:
Lenka Mertlová
Vedoucí pobočky Brno:
Jiří Sláma
Vedoucí pobočky Plzeň:
Ondřej Komorous
 
 
Homepage